(028) 37.206.932

info@teccogroup.vn

HDBank công bố báo cáo kiểm toán 2019, lợi nhuận đạt kỷ lục 5.018 tỷ đồng

Trang chủ»Kinh tế - Thị trường

HDBank công bố báo cáo kiểm toán 2019, lợi nhuận đạt kỷ lục 5.018 tỷ đồng

17/04/2020 | 671

Nợ xấu của ngân hàng riêng lẻ tiếp tục duy trì dưới 1%. Lợi nhuận tăng mạnh đến từ cả gia tăng trong thu nhập dịch vụ lẫn cho vay.

 

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh - HDBank (mã HDB) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Theo đó, kết thúc năm 2019, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.018 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và tăng 25,3% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.020 tỷ đồng, tăng 25,6%. Nhờ vậy, các chỉ số về tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROAA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) đạt lần lượt 1,8% và 21,6%, tăng mạnh so với năm trước và ở mức cao so với toàn ngành. 

Cùng với lợi nhuận tăng trưởng mạnh, chất lượng tài sản của ngân hàng tiếp tục vượt trội, khi tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ được kiểm soát ở mức 0,98%,

Lợi nhuận của HDBank năm qua đạt mức tăng trưởng tốt nhờ sự gia tăng của cả thu nhập từ cho vay và thu dịch vụ, đồng thời chi phí được quản lý hiệu quả. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 9.747 tỷ đồng, tăng 27,5%; lãi thuần từ dịch vụ đạt 626 tỷ cao hơn 42,8% so với năm 2018. Thu nhập lãi thuần tăng mạnh dù tăng trưởng tín dụng của ngân hàng năm 2019 chỉ ở mức 18% nhờ biên lãi thuần (NIM) được mở rộng mạnh, tăng từ mức 4,2% cuối năm 2018 lên 4,8%. Đây là mức NIM dẫn đầu trong các ngân hàng. 

Đối với thu dịch vụ, theo thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán, đóng góp lớn nhất vào tốc độ tăng ấn tượng nêu trên là các khoản thu từ dịch vụ bảo hiểm, tăng 54,5%, và thu từ dịch vụ thanh toán tăng 67,9%.

Lãnh đạo HDBank cho biết, dư địa tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ của ngân hàng còn rất lớn và tốc độ tăng trưởng trong thời gian tới tiếp tục ở mức cao. Trong đó bancassurance đang trong giai đoạn tuyển chọn đối tác, hứa hẹn đầy tiềm năng. Các dịch vụ ngân hàng được cung cấp trên các kênh ngân hàng số hiện đại sẽ được đặc biệt đẩy mạnh, nhằm mang đến thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ ngân hàng hữu ích, khai thác hiệu quả hệ sinh thái khách hàng rộng lớn, đa dạng với cơ sở dữ liệu hơn 30 triệu khách hàng.

Sự tăng trưởng mạnh của các nguồn thu nhập nêu trên đã giúp TOI lần đầu tiên trong lịch sử HDBank đạt 11.388 tỷ đồng, tăng 20,6% so với năm 2018. Trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được kiểm soát ở mức thấp nhờ chất lượng tài sản thuộc nhóm tốt nhất toàn ngành. Hệ số chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) đạt 44,6%, tốt hơn đáng kể mức 47% của năm 2018. 

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản hợp nhất đạt 229.477 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 20.381 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp hệ số an toàn vốn CAR (theo Basel II) đạt 11,2% - cao hơn nhiều mức tối thiểu 8% theo quy định của NHNN.

Dư nợ tín dụng đạt 153.004 tỷ đồng, trong đó, dư nợ tín dụng của ngân hàng mẹ đạt 140.422 tỷ đồng. Cơ cấu danh mục cho vay của HDBank có sự cân đối cao về đối tượng khách hàng và hướng đến những sản phẩm được quản trị rủi ro tốt, hiệu quả như nông nghiệp công nghệ cao, tín dụng xanh, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ gia đình có nhu cầu sản xuất kinh doanh.

 

Bình luận