(028) 37.206.932

info@teccogroup.vn

TECCO – Hội nghị tổng kết năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Trang chủ»Tin công ty

TECCO – Hội nghị tổng kết năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

04/02/2016 | 804

Chiều 02/02 tại hội trường khách sạn Sài Gòn Kim Liên đường Quang Trung, Tp. Vinh, Công ty TECCO đã tổ chức Hội nghị tổng kết 2015 báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015 và bàn phương hướng, nhiệm vụ sản xuât kinh doanh trong năm 2016. Về tham dự hội nghị tổng kết với sự có mặt đầy đủ của toàn thể ban lãnh đạo, CBCNV trong hệ thống công ty từ Miền Bắc, Miền Trung và tại Miền Nam.

Ông Trần Hải Minh - tổng Giám đốc công ty báo cáo quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, các công ty thành viên trong năm 2015 và đưa ra những mục tiêu, công việc quan trong cần thực hiện trong năm 2016
Ông Nguyễn Thế Mạnh - chủ tịch HĐQT phát biểu đúc kết nội dung chung và đưa ra phương hướng, mục tiêu chỉ đạo, phất đấu của công ty và các công ty thành viên trong năm 2016
Hội trường lớn khách sạn Sài gòn Kim Liên, đường Quang Trung, Tp. Vinh

  Hội nghị thành công tốt đẹp với một năm 2015 đầy ý nghĩa, một năm công ty đã có nhiều thành công trong lĩnh vực đầu tư xây dựng bất động sản và sản xuất, dịch vụ. Nối tiếp những thành công đó công ty sẽ có những phương hướng, nhiệm vụ mới cho năm 2016. Các công ty thành viên cam kết sẽ quyết liệt triển khai và thực hiện nhiệm vụ đề ra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã cam kết với lãnh đạo Tổng công ty để xây dựng TECCO ngày càng lớn mạnh hơn nữa.

Bình luận