(028) 37.206.932

info@teccogroup.vn

Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVX) chính thức bị hủy niêm yết từ ngày 9/6

Trang chủ»Kinh tế - Thị trường

Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVX) chính thức bị hủy niêm yết từ ngày 9/6

18/05/2020 | 1141

Việc thua lỗ kéo dài, khó khăn về nguồn tiền dẫn đến tình trạng thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn và nhiều vướng mắc khó khăn khác đã nêu trong BCTC kiểm toán. Do đó, kiểm toán viên đã từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán đối với BCTC kiểm toán năm 2019 của PVX.

 

 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với 400 triệu cổ phiếu PVX của Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) vào ngày 9/6/2020.

Lý do bởi tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC hợp nhất và riêng năm 2019 của PVX, thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Được biết, lỗ sau thuế hợp nhất của PVX 3 năm 2017, 2018, 2019 lần lượt là 416 tỷ đồng, 414 tỷ đồng và 392 tỷ đồng. Khoản lỗ lũy kế tính đến 31/12/2019 của PVX ghi nhận 3.899 tỷ đồng.

Theo giải trình nguyên nhân tình trạng hủy niêm yết, PVX cho rằng trong những năm qua các Công ty con, liên kết và đầu tư dài hạn khác của PVX hầu hết có kết quả kinh doanh thua lỗ do nguồn công việc rất hạn chế, thị trường bất động sản gặp khó khăn, các dự án dừng, giãn tiến độ, do vậy không đủ bù đắp các chi phí như chi phí quản lý, chi phí lãi vay, công nợ tồn động khó thu hồi…

Việc thua lỗ kéo dài, khó khăn về nguồn tiền dẫn đến tình trạng thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn và nhiều vướng mắc khó khăn khác đã nêu trong BCTC kiểm toán. Do đó, kiểm toán viên đã từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán đối với BCTC kiểm toán năm 2019 của PVX.

Kết thúc quý 1/2020, doanh thu thuần giảm 57% về 265 tỷ; LNST công ty mẹ -28,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 23,3 tỷ đồng. Trong văn bản giải trình PVX cho biết đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2020 PVX đặt mục tiêu đạt 1.700 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, cố gắng giảm lỗ tối đa.

nguồn: cafef

Bình luận