50
Tổng dự án
17
Tỉnh Thành
2.000 Tỷ
Vốn điều lệ
20.000+
Căn hộ
21
Đơn vị thành viên